WB-IFC Business Mapping CZ

Screenshot-2020-05-14-at-03.15.01.png

Spolupráca Svetovej banky s českými firmami

2016-2017 vyhrala spoločnosť DANUBE Capital Advisors (DCA) tender Svetovej Banky WB / IFC pre Slovenskú republiku a neskôr CZ, ročný Business Mapping pre WB / IFC na SK a CZ mapovanie firiem a investícií v countries of operation teda v Emerging trhoch, ktoré by sa kvalifikovali ako partner IFC a vedeli by využívať jej zdroje.

Slávnostné prezentovanie DCA + IFC pre predstaviteľov českej vlády. Long list obsahoval vyše 550 českých firiem. Shortlistovaných bolo 27 českých spoločností.

WB http://www.worldbank.org IFC http://ifc.org DCA http://danubeca.com

IMG_7551.jpg

Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP