Informačný portál o prístupe ku kapitálu

Prezentácie vybraných slovenských a českých firiem

Fintech riešenia pre segment malých a stredných firiem

TOP PREZENTÁCIE FIRIEM

image

25

Rokov skúseností
Čo je doma, to sa počíta!

Podieľajte sa na úspechu a zisku slovenských a českých firiem

  • Dlhopisy sú výhodnou alternatívou investovania do podielových fondov
  • Prostredníctvom vstupu priamo do equity posilníte kapitálovú štruktúru firiem a za to získate podiel na vlastníctve firiem
  • Slovenské a české firmy, ktoré dobre poznáte, nie fondy a akcie spoločností niekde na inom konci sveta, ale vaši susedia, známi, firmy produkujúce vaše obľúbené značky a produkty každodennej spotreby
  • Vaši odberatelia a dodávatelia, s ktorými spolupracujete a obchodujete už celé roky

AKTUÁLNE PREZENTÁCIE FIRIEM

AKO JEDNODUCHO INVESTOVAŤ DO DLHOPISOV?

Prezentujeme firemné dlhopisy vybraných slovenských a českých spoločností, ponúkame pre nich administratívnu a marketingovú podporu

Vyberte si dlhopis

Z prezentovaných firiem, využite možnosť konzultácie s emitentom a vyplňte kontaktný formulár

Obdržíte e-mail

Od emitenta obdržíte e-mailom podklady, predvyplnenú a podpísanú zmluvu o úpise, tú doplňte

Vytlačte zmluvu

Zmluvu skontrolujte, vytlačte, podpíšte a odošlite oskenovanú na e-mail emitenta a poštou na jeho adresu

Pošlite peniaze

Poukážte finančné prostriedky na účet emitenta, ktorý je uvedený v zmluve o úpise

Obdržíte dlhopis

Po pripísaní platby, vám ich emitent zašle poštou na adresu / prevedie na váš majetkový účet

PRE KOHO JE PORTÁL URČENÝ?

Širokej verejnosti a podnikateľom

Informačno - vzdelávací portál v oblasti finančného trhu a využívania jeho nástrojov, tvorený odborníkmi z kapitálového trhu a financií. Poskytuje komplexný prehľad dostupných finančných inštrumentov, popis ich výhod, s dôrazom na ochranu investora.


Trh je preplnený „neserióznymi ponukami financovania“ a na druhej strane plný podkapitalizovaných firiem, ktoré dúfajú, že nájdu financie. Hľadanie zdrojov a kapitálu sa za posledné roky presunulo na internet, konkrétne na finančné portály (korona kríza to iba urýchlila). Ako však spoznať, ktorá je tá seriózna zoznamka, a kto to s úmyslom nadviazať obchodný vzťah myslí vážne?


je jednotkou v serióznom zoznamovaní na Slovensku.

image

Pomoc podnikateľom

Zorientovať sa v celej škále finančných nástrojov. Informovať ich o výhodách a možnostiach spojených s konkrétnymi finančnými inštrumentami.

Konzultácie odborníkov

Možnosť požiadať o konzultácie odborníkov z praxe, v závislosti od potrieb podnikateľov a charakteru ich projektov, s dôrazom na to, či ide o dlhové alebo equity financovanie.

Získanie financovania

Záujemcovia o získanie financovania, majú jedinečnú možnosť predstaviť svoje projekty a rozšíriť tak okruh možných poskytovateľov zdrojov kapitálu. Portál slúži ako seriózna zoznamka, napriek tomu žiadna z informácií uvedených na tomto webe nie je myslená a nemôže byť považovaná za analýzu investičných príležitostí, investičné odporúčanie alebo investičné poradenstvo.

Dlhopis

Mám záujem o viac informácií, súhlasim aby ma emitent kontaktoval.

Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP