Finančné inštrumenty

  • Domov
  • Finančné inštrumenty

Prehľad ekosystému dostupných zdrojov kapitálu a foriem ich poskytovania v česko-slovenskom regióne na základe spolupráce s bankami, fondami, investormi, family office, poradenskými spoločnosťami a ďaľšími poskytovateľmi kapitálu

Dlhové financovanie

Alternatívne zdroje kapitálu- význam financovania prostredníctvom rôznych finančných inštrumentov je spätý najmä s úspešnými malými a strednými podnikmi, ktoré majú z dôvodu málo rozvinutého kapitálového trhu v našom regióne zhoršený prístup k rozvojovému kapitálu. Vplyvom ekonomickej a finančnej krízy navyše práve tieto podniky z mnohých dôvodov prestávajú spĺňať aj základné kritériá pre získanie tradičného bankového financovania.

PRIVATE EQUITY

Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP