PRIVATE EQUITY

Prístupu firiem ku kapitálu v závislosti od štádia ich vývoja graf (pavúk).

PRIVATE EQUITY V EURÓPE

Invest Europe vo svojej správe 2018 European Private Equity Activity report poskytuje najkomplexnejší a najdôležitejší zdroj údajov o činnosti. Private Equity Investície v európskych spoločnostiach dosiahli podľa tejto správy v roku 2018 úroveň vo výške 80,6 miliárd EUR, čo je medziročný nárast o 7%. Takmer 7 800 spoločností získalo investície, z ktorých 86% tvorili malé a stredné podniky (SME).
Exit-y (ocenené v obstarávacej cene) dosiahli hodnotu 32 miliárd EUR.

image
image

SLOVENSKÁ REALITA PRIVATE EQUITY je oveľa DRAMATICKEJŠIA ako je všeobecne známeSlovensko sa nachádza na chvoste štátov EU. Situácia si vyžaduje urgentné riešenia zamerané na udržanie konkurencie schopnosti a udržateľnosti ďalšieho zdravého vývoja slovenských SME (graf)


Graf zachytáva štatistiky alokácie dodatočného rozvojového a rizikového kapitálu v Európe, kde je preukázateľne Slovensko na úrovni krajín regiónu Balkánu a je značne kapitálovo a investične poddimenzované. Slovensko a Slovinsko značne zaostávajú nie len za priemerom EU, výrazný je aj kontrast s okolitými krajinami V4, hlavne s Českou Repulikou, Poľskom a Maďarskom. Veľkosť slovenskej ekonomiky, podnikateľské prostredie, ochrana investícií a k tomu nedostatočne rozvinutý kapitálový trh sú hlavným zdrojom zaostávania Slovenska za okolitými krajinami. Ďaľším dôvodom je slabo rozvinutý ekosystém alternatívneho kapitálu, ktorý je nezastupiteľný pre zdraví rast firiem, ako aj nízka vedomosť slovenských podnikateľov o formách a výhodách rozvojového kapitálu.

6. KROKOV AKO ZÍSKAŤ PRIVATE EQUITY FINANCOVANIE

Spolupracujeme s väčšinou venture kapital a private equity štandardnými fondmi v regióne. Snažíme sa vyhýbať skupinovému a špekulačnému kapitálu. Množstvo Business Angels investorov je členmi platformi ako aj poradenské spoločnosti zaoberajúce sa private equity financovaním. Po vyplnení kontaktného formulára vás spojíme s relevantnými partnermi, ktorí vás odborne prevedú celým procesom private equity transakcie prístupu ku kapitálu.

Venture kapitál, Business Angels, Private equity

1.

ODBORNÁ KONZULTÁCIA

Analýza aktuálej situácie a oboznámenie sa s procesom private equity tranzakcie.

2.

PONUKA / ZMLUVA

Zadefinovanie podmienok spolupráce

3.

PODKLADY PRE TRANSAKCIU

Príprava profesionálnych podkladov pre investorov (marketingový teaser, transakčná dokumentácia

4.

MARKET SOUNDING

Budovanie zoznamu a oslovenie potenciálnych investorov, získanie prvých spätných väzieb na ponúkanú transakciu.

5.

TERM SHEET

Negociácia detailov transakcie (suma investície, percentá, cena a iné sumy, exkluzivita, výnosy, odplata, štruktúra po tranzakcii, daňové aspekty, atď)

6.

UZAVERETIE TRANSAKCIE

Podpis transakčnej dokumentácie, poradenstvo pri správe a uvedení na trh.

Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP