Ochrana a spracovanie osobných údajov

  • Domov
  • Ochrana a spracovanie osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti FinancMajstri OZ, so sídlom Ventúrska 1, 81101 Bratislava (Ďalej len "Prevádzkovateľ", aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom skontaktovania s profesionálnymi spoločnosťami zaoberajúcimi sa poradenstvom pri získavaním zdrojov prostredníctvom finančných inštrumentov, najmä úverové zdroje, pôžičkové zdroje (dlhopis, konvertibilný dlh, mezzanine), ekvity zdroje. Skontaktovanie s emitentami finančných inštrumentov, ktorí majú záujem o získanie zdrojov financovania a využitie pri tvorbe agregovaných štatistických údajov získaných z investičného dotazníka. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 2 rokov.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje prevádzkovateľa info@dlhopis.com alebo FinancMajstri OZ, Ventúrska 1, 811 01 Bratislava

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP