Košice Hlavná ulica

Rekonštrukcia v samotnom centre Košíc. Schválená ponuka na financovanie polyfunkčného objektu UniCredit Bank.

12 %

VÝNOS

1 800 000€

MIN.VÝŠKA INVESTÍCIE

Áno

VSTUP DO EQUITY

1/2023

ČASOVÝ HORIZONT

1 800 000

OBJEM INVESTÍCIE

Košice Hlavná ulica

Spoločnosť PASEO Development v mesiaci október založila spoločnosť s ručením obmedzením REZIDENCIA STARÉ MESTO, s.r.o. so 100% vlastníckym podielom.

Cieľom tejto novovzniknutej spoločnosti je realizovať rekonštrukciu budovy bývalej Obchodnej komory na Slovensku na Hlavnej ulici v Košiciach - národnej kultúrnej pamiatky v tesnom susedstve Ústavného súdu v Košiciach.

Vzhľadom na to, že objekt je postavený je možné hneď začať so stavebnými prácami na objekte na základe „oznámenia stavebných úprav“, ktoré sa vydáva do 15 dní a eliminovať časový prestoj potrebný pre územné konanie, ktoré v Košiciach trvá 1 rok. Počas realizácie stavebných prác realizujeme inžiniering potrebný na získanie stavebného konania, vďaka ktorým je možné zapísať na LV novú dispozíciu bytov podľa projektov a realizovať postupný predaj.

Táto nová spoločnosť má v UNICREDIT BANK, a.s. schválený developerský úver podľa nasledujúcich parametrov projektu. Pre Vážnych investorov sme schopný poslať úverovú dokumentáciu.

Ako využijeme získané prostriedky?

  • Kofinancovanie akvizície nehnuteľnosti

    Kúpa nehnuteľnosti a rekonštrukcia predstavujú náklady 5mln. Očakávaný predaj pri cene € 2 150 m2 predstavuje € 6,5mln. Priemerné ceny v danej lokalikte sa pohybujú medzi €3 000 - 4 500.

Ako zhodnotíme vaše prostriedky?

  • Rekonštrukcia, zhodnotenie nehnuteľnosti

    Kúpa existujúcej nehnuteľnosti s následnou rekonštrukciou ktorou sa upravia aktuálne pôdorysy, zrealizuje sa rekonštrukcia všetkých sietí, vnútorných a vonkajších omietok, nových okien a rekonštrukcia nového strešného krovu s vystavbou nových priestorov. Následne sa projekt bude prevádať po jednotlivých jednotkých v segmente novostavby.

Názov firmy / projektu Košice Hlavná ulica
Požadovaný objem investície 1 800 000 €
Exit investície 1/2023
Ponúkaný výnos 12 %
MIN.VÝŠKA INVESTÍCIE 1 800 000 €
Podiel na zisku NA
VSTUP DO EQUITY Áno
Forma zabezpečenia Nehnuteľnosť

Galéria

Základné údaje o firme

Dokumenty na stiahnutie

Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP