Pressburg Nehnuteľnosti

Pressburg nehnuteľnosti s.r.o. sú súčasťou finančnej skupiny, do ktorej patrí aj Československá bytová a.s., Československá bytová & investičná a.s., RMR Tech s.r.o., skupina Imperial finance, LANDEE holding a.s. a iné. Finančná skupina sa zaoberá zhodnocovaním kapitálu na finančných trhoch a na poli nehnuteľností.

8 %

Výnos

2 000 €

Min. výška investície

Mesačne

Pripisovanie úrokov

01.08.2025

Splatnosť dlhopisu

1 000 000

Objem emisie

Pressburg Nehnuteľnosti

Pressburg nehnuteľnosti s.r.o. je súčasťou finančnej skupiny, do ktorej patrí aj Československá bytová a.s., Československá bytová & investičná a.s., RMR Tech s.r.o., skupina Imperial finance, LANDEE holding a.s. a iné. Finančná skupina sa zaoberá zhodnocovaním kapitálu na finančných trhoch a na poli nehnuteľností.

Zisky skupiny plynú z nákupu nehnuteľností hlboko pod trhovou hodnotou a predaja nehnuteľností za trhové ceny. Všeobecne vstupujeme najmä do projektov, kde vďaka kapitálovej pripravenosti vieme vyriešiť cudzí problém – rýchlym odkúpením, odstránením právnych vád, úsporou času vďaka príprave nehnuteľnosti pre re/development a pod.

Našou stratégiou nie je ani dlhodobá držba, ani realizácia výstavby – eliminujeme tak riziká spojené s riadením stavebných projektov, kolísaním cien materiálov, výpadkov v dodávateľských reťazcoch, hľadaním nových nájomcov, správou nehnuteľností a mnoho ďalších. Cieľom je realizovať vysoký zisk v čo najkratšom čase pri maximálnom zaistení.

Ďalším segmentom spojeným s nehnuteľnosťami, ktorému sa tiež venujeme sú pohľadávky, úverovanie a iné, ale vždy so zabezpečením nehnuteľnosti. 

Vďaka dlhodobému pôsobeniu v odbore máme vybudovanú silnú kapitálovú základňu, vďaka ktorej sme schopní transakcie majetkovo zaistiť a investorovi tak minimalizovať riziko z poskytnutej investície.

Navyše hodnota vytváraných developerských projektov vysoko presahuje hodnotu investovaných financií klientov.

Celková výška tejto emisie je krytá založenými vlastnými nehnuteľnosťami skupiny, a to v prospech agenta pre zabezpečenie. 

Prihláste sa tu

 

 

 

EMITENT Pressburg Nehnuteľnosti
NÁZOV EMISIE Pressburg nehnuteľnosti s.r.o.
MENA EUR
CELKOVÝ OBJEM 1 000 000 €
MENOVITÁ HODNOTA 2 000 €
ÚROK 8%
Min. výška investície 2 000 €
SPLATNOSŤ INVESTÍCIE 01.08.2025
VÝPLATA ÚROKU Mesačne
EMISNÝ KURZ 100%
KONIEC UPISOVACIEHO OBDOBIA 2023
FORMA DLHOPISU Listinná
PREVODITELNOSŤ DLHOPISU Bez obemdzenia

Ako využijeme získané prostriedky?

 • Nákup pozemkov v CHKO v ČR

  Vykúpenie pozemkov, získanie územného rozhodnutia zahŕňajúceho výstavbu najväčšieho juhomoravského apartmánového a wellness konceptu v Lednicko - valtickom areály, ktorý slúži na hromadnú rekreáciu. V súčasnosti sa na pozemkoch nachádzajú stavby kempu ako recepcia, vinica, vinné pivnice, zruby a chatky, súčasťou je aj hrubá stavba apartmánového domu s možnosťou 5 apartmánov. K dispozícii bude aj pláž pri rybníku, ktorý sa bude taktiež revitalizovať. Najbližšou pamiatkou k pozemku je 300 m vzdialený Apolónov chrám.

 • Nákup vhodných nehnuteľností v Českej a Slovenskej republike.

  Nákup a zhodnotenie nehnuteľností v SR a ČR - rodinné domy, byty alebo pozemky, s cieľom maximalne diverzifikovať riziká a výrazne zhodnotiť získané prostriedky.

 • Výstavba bytového domu v Horoměřicích pri Prahe

  V Horoměřicích pri Prahe plánujeme výstavbu bytového domu na ploche cca 3500 m2, celkovo pôjde o 37 bytov, súčasťou projektu budú aj podzemné garáže pre majiteľov bytov. V súčasnosti finalizujeme podklady pre stavebné povolenie a predpokladáme, že ešte tento rok zahájime stavbu aj predpredaj. Náklady celého projektu by sa mali pohybovať okolo 10 mil. EUR, následný predaj by mal byť na úrovni 14 mil.EUR až 16 mil.EUR.

Ako zhodnotíme vaše prostriedky?

 • Premyslená a rokmi overená obchodná stretégia

  • Investície do reálnych aktív so stabilným rastom hodnoty. • Investujeme iba do pohľadávok zaistených likvidnou a dostatočne hodnotnou nehnuteľnosťou. • Vykupujeme nehnuteľnosti z insolventných konaní, alebo nehnuteľnosti zaťažené právnou chybou, následne tieto nehnuteľnosti ako očistené so ziskom predávame alebo prenajímame na realitnom trhu. • Všetky preinvestované prostriedky sú kryté reálnymi nehnuteľnosťami, ktorých cena v čase z dlhodobej perspektívy rastie. • Investičnou stratégiou firmy je zhodnocovanie prostriedkov investorov financovaním nehnuteľností odkupovaných z konkurzných konaní, exekúcií a pohľadávok zaistených záložným právom k nehnuteľnosti alebo rovno od bánk či nebankových spoločností.

 • 4. piliere nášho úspechu

  1. Nákup a predaj • rezidenčné bývanie, pozemky, družstevné podiely • schopnosť rýchlo reagovať a kupovať za hotovosť 2. Výkup zaťažených nehnuteľností • výkup za zlomok trhovej ceny • odstránenie právnej vady (exekúcia a pod.) • prenájom pôvodnému majiteľovi • umožnenie spätného odkúpenia za vopred špecifikovaných podmienok 3. Poskytovanie úverov oproti zástave nehnuteľnosti • návratnosť 3-12 mesiacov • 100% zaistenie hodnotou nehnuteľnosti • LTV do 60% 4. Príprava developerských projektov • akvizície na základe posúdenia návratnosti a ziskovosti • spracovanie projektovej dokumentácie • dotiahnutie do fázy územného rozhodnutia • predaj developerovi na realizáciu projektu

 • Celá emisia dlhopisov je zabezpečená vlastnými nehnuteľnosťami.

  Tento dlhopisový nástroj je kompletne zabezpečený a to zápisom do katastru nehnuteľností. V praxi to znamená, že agent pre zabezpečenie, nezávislá tretia strana (právna kancelára zastupujúca investorov v prípade neobvyklých situácii), je zapísaná v katastri nehnuteľností. Tým vzniklo zabezpečenie v prospech všetkých veriteľov = majiteľov dlhopisov. Vďaka tomuto kroku minimalizujeme riziko všetkých veriteľov.

 • Prihlásenie

  https://pressburg.aretecloud.sk

Video Galéria

Základné údaje o emitentovi

Dlhopis

Mám záujem o viac informácií, súhlasim aby ma emitent kontaktoval.

Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP