WB – IFC Business Mapping SK

Screenshot-2020-05-14-at-03.13.49.png

Spolupráca Svetovej banky / IFC so slovenskými firmami

2016-2017 vyhrala spoločnosť DANUBE Capital Advisors (DCA) tender Svetovej Banky WB / IFC pre Slovenskú republiku a neskôr CZ, ročnýBusiness Mapping pre WB / IFC na SK a CZ mapovanie firiem a investícií v countries of operation teda v Emerging trhoch, ktoré by sa kvalifikovali ako partner IFC a vedeli by využívať jej zdroje.

Slávnostné prezentovanie DCA + IFC pre predstaviteľov slovenskej vlády. Long list obsahoval vyše 185 slovenských firiem. Shortlistovaných bolo 21 slovenských spoločností.

WB https://www.worldbank.org IFC https://www.ifc.org/ DCA http://danubeca.com

20170906_093842.jpg

20170906_093908-1.jpg

Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP