Chcem emitovat

image

Ste skúsení tím, profesionáli vo svojej oblasti?

  • Ste skúsení tím, profesionáli vo svojej oblasti. Potrebujete si požičať za atraktívny úrok spolu s nastavením odloženej splatnosti istiny, ktorá dáva spoločnostiam šancu na investovanie do vlastného rastu, infraštruktúry a projektov.
  • Dlhopis je ekvivalentom úveru, majiteľ dlhopisu nezískava žiadne právo na kontrolu firmy a nemá žiadny podiel na hlasovacích právach, dividendách a pod. Pri získavaní zdrojov cez emisiu dlhopisov sa Emitent nepripravuje o podiely na svojej firme.
  • Vydanie dlhopisov dáva spoločnostiam významne väčšiu voľnosť, ako so získanými peniazmi zaobchádzať, čo je isté oslobodenie od reštrikcií, ktoré sú často spojené s pôžičkami od bánk.
  • Výhodou dlhopisov oproti bankovému úveru je diverzifikácia zdrojov financovania, flexibilné podmienky splácania, možnosť získať väčší objem peňažných prostriedkov, dlhšia doba splatnosti a za určitých okolností aj väčšia prestíž a publicita.
1

Emitent nie je ohrozený

nečakanými rozhodnutiami finančných inštitúcií o náhlom ukončení financovania, ktoré sú pomerne bežné a môžu ohroziť existenciu projektov a spoločností

2

Emitent sa aktívne zúčastňuje

na tvorbe emisných podmienok čerpania a splácania finančných prostriedkov, stanovení výške úrokov, ručení, dĺžke trvania emisie dlhopisov, tak aby spĺňali finančné potreby emitenta aj investorov

3

Emitent nežiada úverové zdroje

iba od jedného, ale od viacerých investorov, čo mu umožňuje získať ľahšie vyšší objem finančných prostriedkov cez menšie čiastky

Ziskajte financovanie vášho projektu

Chcem emitovať

ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM

Vaša požiadavka je na ceste k nám. V čo najkratšom čase Vás budeme kontaktovať.

Nahrávam…
Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP