ESKA Finance

Lízingová fintech spoločnosť pre mikro a malé firmy

9 %

Výnos

1 000 €

Min. výška investície

Kvartálne

Pripisovanie úrokov

01.03.2027

Splatnosť dlhopisu

5 000 000

Objem emisie

ESKA Finance

Lízingová fintech spoločnosť, ktorá  využíva revolučné nástroje na financovanie miestnej ekonomiky malých a mikropodnikateľov. Okrem podpori slovenských a českých firiem, využíva fintech nástroje na financovanie utečencov - podnikateľov, ktorým tým výrazne dokáže pomôcť v ich úsilí integrovať sa plnohodnotne do miestnej ekonomiky, platiť dane a nebyť odkázanými iba na granty a iné  podpory.

ESKA FInance pôvodne vyrástol na Ukrajine, kde od roku 2008 robil cross - boarder operácie cez Slovensko s najväčšími dealermi vozidiel na západe. Financoval sa okrem lokálnych bánk, rozvojovými medzinárodnými bankami ako aj viacerými emisiami dlhopisov, ktoré úspešne splatil. 

Objavil obrovskú medzeru v EU v segmente klientov, ktorí sú  malé firmy, častokrát nositelia hodnoty, s ktorými má rozsiahnle skúsenosti, vie ich financovať, ale lokálne banky sa im nevenujú dostatočne uspokojivo. Preto sa rozhodol celú značku a sieť na Ukrajine predať, ktorý zrealizoval úspešne  v januári 2024.  

A rozhodol sa sústrediť výlučne na rozbeh biznisu v Európe a na expanziu si vyhodnotil práve ako najlepšiu geografickú destináciu Slovensko 🇸🇰🫶

EMITENT ESKA Finance
NÁZOV EMISIE ESKA Finance
MENA EUR
CELKOVÝ OBJEM 5 000 000 €
MENOVITÁ HODNOTA 1 000 €
ÚROK 9%
Min. výška investície 1 000 €
SPLATNOSŤ INVESTÍCIE 01.03.2027
VÝPLATA ÚROKU Kvartálne
EMISNÝ KURZ 97-103%
ISIN SK4000024352
FORMA DLHOPISU Listinná
PREVODITELNOSŤ DLHOPISU áno

Video

Ako využijeme získané prostriedky?

 • Financovanie vozidiel

  Zdroje budú použité výlučne na nákup vozidiel po schválení finacovania pre klientov a po zložení požadovanej časti ich vlastného kofinancovania jednotlivými klientami

 • Rast portfólia

  Podnikové dlhopisy sa použijú na zvyšovanie dlhového financovania pre spoločnosť ESKA Finance ako sčasť strategického plánu na rozvoj a diverzifikáciu zdrojov financovania v súlade s pokračujúcim rastom portfólia pôžičiek spoločnosti

Ako zhodnotíme vaše prostriedky?

 • Zabezpečenie

  Celkové portfólio nadobudnuté emisiou dlhopisov bude tvoriť záloh priamo založení všetkým investorom prostredníctvom Agenta pre zabezpečenie.Vaetky finan né prostriedky sa pouijú na poskytovanie pôi iek zaloených na aktívach mikropodnikom. Kadé investované euro je kryté aktívom.

 • Rast firmy

  Ambícia spoločnost ESKA FInance je vyrásť na lídra v poskytovaní financovania mikro segmentu klientov v rámci celej Európy.

Základné údaje o emitentovi

Dlhopis

Mám záujem o viac informácií, súhlasim aby ma emitent kontaktoval.

Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP