GOLSTROJ-SM

Spoločnosť je lídrom na trhu v mobilnom spracovaní hornín a komplexného zabezpečenia výroby jednotlivých frakcií z týchto hornín.

7,5 %

Výnos

1 000 €

Min. výška investície

Ročne

Pripisovanie úrokov

28.07.2024

Splatnosť dlhopisu

6 000 000

Objem emisie

GOLSTROJ-SM

Spoločnosť GOLSTROJ - SM S.R.O. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 01.10.2011. Manažment spoločnosti disponuje odborníkmi s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v oblasti infraštruktúry v SR, ČR, Rakúsku, Poľsku. 

Hlavným zameraním spoločnosti je ťažba, spracovanie a predaj prírodného drveného kameňa. Spoločnosť GOLSTROJ - SM S.R.O., v súčasnosti prevádzkuje štyri kameňolomy a jednu štrkovňu. 

Pri svojej činnosti kladieme vysoký dôraz na modernizáciu technologického zariadenia, čím prispievame k zvyšovaniu kvality dodávanej produkcie, k zvyšovaniu bezpečnosti práce a k ochrane životného prostredia. 

Práve vďaka investíciám v posledných rokoch do najmodernejších mobilných technológií pre spracovanie kameniva sa stala naša spoločnosť lídrom v tomto segmente na Slovensku.

EMITENT GOLSTROJ-SM
NÁZOV EMISIE GOLSTROJ-SM
MENA EUR
CELKOVÝ OBJEM 6 000 000 €
MENOVITÁ HODNOTA 1 000 €
ÚROK 7,5%
Min. výška investície 1 000 €
SPLATNOSŤ INVESTÍCIE 28.07.2024
VÝPLATA ÚROKU Ročne
EMISNÝ KURZ 100%
ISIN SK4000015798
FORMA DLHOPISU Zaknihovaná
PODOBA Zaknihovaná
TYP PONUKY Verejná
BURZA Áno
PREVODITELNOSŤ DLHOPISU Povolená

Video

Ako využijeme získané prostriedky?

 • Nadobudnutie nových banských území

  Rozšírenie a doplnenie nových lomov a štrkovní na území SR ich zakúpením alebo získaním do dlhodobého prenájmu.

 • Rozšírenie spracovateľských aktivít

  Rozšírenie kapacít u našich externých partnerov pri výrobe cementu a spracovania surovín priamo pri výstavbe infraštruktúrnych projektov.

 • Doplnenie nového technologického vybavenia

  Rozšírenie a doplnenie technologického vybavenia z dôvodu masívneho navýšenia plánovaného objemu výroby a pozitívneho vplyvu nových technológií na životné prostredie ako aj na bezpečnosť práce.

 • Prevádzkový kapitál

  Doplnenie prevádzkového kapitálu za účelom prefinancovania plánovaného výrazného navýšenia objemu výroby a produkcie zásob, prefinancovania požadovanej splatnosti pohľadávok.

Ako zhodnotíme vaše prostriedky?

 • Nárast objemu výroby

  Nárast objemu výroby pre našich externých partnerov pri výrobe cementu a spracovania suroviny priamo pri výstavbe infraštruktúrnych projektov ročne o 50%. Nárast objemu bežných objednávok pre dodávku frakcií pre výrobu betónových a asfaltových zmesí ročne o 30%.

 • Nákup technológie

  Vyšší výnos chce naša spoločnosť zabezpečiť obstaraním novej technológie, ktorá je úspornejšia a efektívnejšia. Možnosť navýšenia výnosu je možné aj väčším dopytom po jednotlivých frakciách pre výrobu asfaltových a betónových zmesí. Plánovaný výnos v roku 2021 je 12.500.000,--EUR.

 • Oslovenie nových odberateľov

  Naša spoločnosť plánuje osloviť aj nových odberateľov, ako sú železnice, developerské projekty a priemyselné parky. Plánujeme osloviť nových zákazníkov aj možnosťou uskladnenia stavebného odpadu, na túto činnosť sme v roku 2020 získali potrebné povolenia od ministerstva životného prostredia SR.

Galéria

Základné údaje o emitentovi

Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP