SORBEL

Najväčší bItúnok na ošípané a hovädzí dobytok v Prešovskom a Košickom kraji.

6,5 %

Výnos

1 000 €

Min. výška investície

Ročne

Pripisovanie úrokov

04.11.2025

Splatnosť dlhopisu

1 000 000

Objem emisie

SORBEL

 • Spoločnosť SORBEL s.r.o. je rodinný podnik pôsobiaci v mäsospracujúcom priemysle viac ako 14 rokov, keď prevzal činnosť po živnosti zakladateľa p. Jozefa Soroku.

 • Rodinná činnosť v potravinárstve začala v roku 1992 otvorením potravín v obci Beloveža a nasledovalo rozšírenie o expedičný sklad mäsa a mäsových výrobkov. Po zmene trhových podmienok v novom miléniu začala svoju činnosť rozrábka mäsa a v roku 2001 došlo ku kúpe areálu bitúnku v obci Stročín.

 • Prevádzka bitúnku bola, po následných stavebno-technických úpravách, v roku 2004 schválená ako prevádzka s priemyselnou kapacitou, a bolo jej pridelené schvaľovacie číslo SK7121, ktoré oprávňuje predávať produkovaný tovar na celom území EÚ.

 • Podľa počtu odporazených zvierat je spoločnosť v top 5 bitúnkov na ošípané (viac ako 40 000 kusov za rok) a v top 10 bitúnkov na hovädzí dobytok (viac ako 1 400 kusov za rok) na území Slovenskej republiky, pričom na území Prešovského a Košického kraja čo do počtu odporazených zvierat nemá priameho konkurenta.

 • Živé zvieratá spoločnosť nakupuje predovšetkým na území SR, ale spolupracuje aj s dodávateľmi v rámci V4.

 • Samotná prevádzka bitúnku je lokalizovaná v obci Stročín, v jednom z najmenej rozvinutých okresov na našom území - okrese Svidník, na severovýchode SR.

 • Po smrti zakladateľa v roku 2017 spoločnosť SORBEL s.r.o. ostala v rodinných rukách – 100% podielov prevzala manželka p. Ľubica Soroková. Prokuristom spoločnosti je JUDr. Tomáš Soroka, syn manželov Sorokových.

 • Spoločnosť je členom slovenského zväzu spracovateľov mäsa, ktorý združuje najvýznamnešie mäsospracujúce a koreninárske spoločnosti pôsobiace na území Slovenskej republiky – www.slovmaso.sk

   

EMITENT SORBEL
NÁZOV EMISIE SORBEL
MENA EUR
CELKOVÝ OBJEM 1 000 000 €
MENOVITÁ HODNOTA 1 000 €
ÚROK 6,5%
Min. výška investície 1 000 €
SPLATNOSŤ INVESTÍCIE 04.11.2025
VÝPLATA ÚROKU Ročne
EMISNÝ KURZ 100%
ISIN SK400018156
KONIEC UPISOVACIEHO OBDOBIA 15.11.2021
FORMA DLHOPISU Listinná
TYP PONUKY Verejná

Ako využijeme získané prostriedky?

 • Rekonštrukcia prevádzky bitúnku

  Výmena technológií na linkách porážky ošípaných a hovädzieho dobytka, na ktorú spoločnosti SORBEL s.r.o. prispela aj EÚ v rámci eurofondov zo schémy podpory ministerstva hospodárstva pre najmenej rozvinuté regióny. Rekonštrukcia poskytne samotnej prevádzke bitúnku veľké možnosti pre optimalizáciu výrobnych procesov, nakoľko po jej ukončení bude výrobná kapacita na oboch linkách takmer zdvojnásobená, čo predstavuje potenciál pre rast tržieb, zníženie nákladov a zvyšovanie ziskovosti.

Ako zhodnotíme vaše prostriedky?

 • Zmodernizovaný bitúnok

  Naša spoločnosť buduje a prevádzkuje bitúnok 21. storočia spĺňajúci najvyššie štandardy kvality prevádzky a požiadavky na ochranu životného prostredia.

 • Zvýšenie kapacity spracovania

  Po modernizácii strojov a zariadení, obmene vozového parku, spoločnosť bude schopná zvýšiť spracovanie z terajších 40.000 kusov ošípaných až na 70.000 kusov za rok, bez zmeny počtu súčastných zamestnancov.

Základné údaje o emitentovi

Dokumenty na stiahnutie

Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP