ECOFIN 2022

ECOFIN 2022

ECOFIN 2022

Prvý deň bol určený primárne na financovanie slovenských subjektov s objemom financovania od 1 mil. EUR do 50 mil. EUR. Druhý deň bude zahŕňať prezentáciu Ukrajinských a európskych subjektov, ako aj Matchmaking & Business podujatie, ktoré poskytne relevantné odpovede na otázky a požiadavky ukrajinských samospráv, podnikateľov a veľkých spoločností v sektoroch – Poľnohospodárstvo, IT & Technológie, Energetika, Pharma a Infraštruktúra. Zaznamenali sme veľký záujem o účasť na konferencii, tak zo strany vládnych orgánov, ako aj súkromných spoločností zo strednej a východnej Európy. Obsahom druhého dňa konferencie bude aj diskusia zameraná výlučne na praktické riešenia ukrajinských subjektov vrátane predbežnej účasti ministerstva infraštruktúry, ukrajinských železníc, významných predstaviteľov Real Estate Ukrajiny ako aj z Európy, jedným z projektov je výstavba prekladiska v blízkosti hranice.

ECOFIN 2022 sa zúčastnilo viac ako 30 hlavných rečníkov z EÚ a Ukrajiny, ktorí sú ochotní podeliť sa o svoje praktické skúsenosti s financovaním projektov a spoločností. Na podujatí sa zúčastnia ministri a štátni tajomníci, zástupcovia komôr a asociácií, riaditelia najväčších slovenských / stredoeurópskych bánk, zástupcovia európskych bánk a fondov vrátane Európskej investičnej banky z Luxemburska, Európskej banky pre obnovu a rozvoj z Londýna, ako aj riaditeľ Svetovej banky - IFC z Nemecka pre stredoeurópsky región, najväčšie české a poľské dlhové a akciové fondy, riaditeľ Viedenskej burzy cenných papierov, všetci poskytujúci cenné informácie o možnostiach financovania aktuálne dostupných na trhu a identifikovanie oblastí praktickej pomoci pre slovenské a ukrajinské subjekty. 


Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP