Slovakia Tech

Slovakia Tech

Slovakia Tech

V dňoch 8.-10. októbra 2019 sa v košickom Kultúrparku konala medzinárodná odborná konferencia a prezentačný veľtrh firiem so zameraním na vedu, výskum a inovácie v priemysle a priemyselných technológiách, energetike, logistike a v oblasti životného prostredia, na ktorej vystúpil aj náš predseda Peter Falis.

Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP