Návratné finančné zdroje 23 Feb, 2023

Prihláste sa tu Early bird: ak sa registrujete do 14.Jul, 24 získate okamžitú zľavu.
Pri fyzickej účasti len za :€ (0€) a pri online účasti: 0€ (€)

 • 00

  D

 • :
 • 00

  H

 • :
 • 00

  M

 • :
 • 00

  S

Návratné finančné zdroje

Návratné finančné zdroje

1. Matchmaking – najväčšia    ZOZNAMKA    slovenských firiem a profesionálnych poskytovateľov kapitálu

Slovenské firmy budú odborne pripravené na rokovanie s partnermi – sprevádzané profesionálmi z finančného a kapitálového trhu počas obdobia od Konferencie part1, Dec 2021 –> Mar 2022, na:

 • Bankové financovanie
 • Dlhové financovanie – finančné nástroje
 • Mezzanin
 • Konvertibilný dlh
 • Private equity financovanie – strategickí a finanční investori

S dôrazom na ochranu klímy a životného prostredia, udržateľnosť a podporu inovácií.

Program sa podrobne rozpracuje podľa finálneho zoznamu účastníkov a záverov prijatých na Konferencii part 1, s ohľadom na výsledky štruktúrovaného dotazníka.


2. Registrácia firiem – do podnikateľského inkubátora

 • Firmy, Projekty – s potrebou financovania
 • Rozdelenie podľa metodiky EIB, Invest Europe
 • Rozdelenie podľa sektora, životného cyklu firmy, potreby kapitálu a typu finančného nástroja
 • Štruktúrovaný dotazník zameraný na skúsenosti s komerčnými poskytovateľmi kapitálu
 • Štruktúrovaný dotazník pre MSP zameraný na skúsenosti s podpornými mechanizmami štátnych poskytovateľov kapitálu a podpornými inštitúciami a ich schémami v praxi
 • Vylosované firmy počas Konferencie part1, podľa zadefinovaných oblastí vyššie, dostanú vzorovú podporu expertov členov OZ FinancMajstri v praxi. Bude sa vyhodnocovať spätná väzba na komerčných poskytovateľov kapitálu a na podporné schémy v praxi (otvorene + mystery). Výsledky a skúsenosti z 3 mesačného obdobia sa odprezentujú na Konferencii part 2
 • Účasť mediálnych partnerov, všetkých relevantných zväzov a asociácia           


3. Investor’s decision making process 

Jedinečný inside na interný rozhodovací proces poskytovateľov kapitálu a profesionálnych investorov

 • Rozšírenie možností financovania podkapitalizovaných SK MSP na úrovni ostatných MSP v EU
 • Budovanie kapacít konečných prijímateľov financovania-MSP (majitelia, manažment)=> Vzdelávanie
 • Ochrana Investora, vyhodnocovanie Rizika očami profesionálov z trhu, Zabezpečenie, rola NBS


4. Investor

 • Vzdelávanie – finančná gramotnosť – základné školy, stredné školy, vysoké školy
 • Vzdelávanie – finančná gramotnosť – mimoškolské vzdelávanie – základné a odborné
 • Ochrana investora – rola Asociácií, NBS, kreditné riziko, zabezpečovacie inštrumenty

Škola investora – pohľad tých najlepších – otvorené panely s možnosťou diskusie pre publikum

modal

Prednášajúci hostia

Program

Téma:

Lístky na podujatie

Už vás delí iba posledný krok od eventu. Neváhajte a prihláste sa ešte dnes.

Prihláste sa tu

HĽADÁTE FINANCIE A KAPITÁL?

INKUBÁTOR projektov, spojíme vás s odborníkmi z trhu.

Prihlásiť projekt

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 16 Feb, 2023. Potvrdenie objednávky považujeme za súhlas so storno podmienkami. Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti.

Účastnícky poplatok(Early birds):

 • EUR - fyzická účasť
 • 0 EUR - online účasť

Účastnícky poplatok po 14.Jul, 24:

 • 0 EUR - fyzická účasť
 • EUR - online účasť

Poplatok je potrebné uhradiť pred termínom konania.

Storno podmienky:

 • 21 - 15 dní pred podujatím = 50 % účastníckeho poplatku
 • 14 - 7 dní pred podujatím = 80% účastníckeho poplatku
 • 6 dní - deň podujatia = 100% účastníckeho poplatku

Do uzavretia prihlášok ostáva

 • 00

  Dni

 • :
 • 00

  Hodiny

 • :
 • 00

  Minúty

 • :
 • 00

  Sekundy

Prihlášky na podujatie sú uzavreté

Galéria

Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP