ECOFIN 2022 - Smerovanie k efektívnejšiemu finančnému ekosystému - všetky možnosti financovania 27 Jun, 2022

 • Domov
 • Aktuality
 • Podujatia
 • ECOFIN 2022 - Smerovanie k efektívnejšiemu finančnému ekosystému - všetky možnosti financovania

Prihláste sa tu Early bird: ak sa registrujete do 12.Jun, 22 získate okamžitú zľavu.
Pri fyzickej účasti len za :150€ (199€) a pri online účasti: 90€ (120€)

Pozvánka SK(.pdf) Pozvánka EN(.pdf)

 • 00

  D

 • :
 • 00

  H

 • :
 • 00

  M

 • :
 • 00

  S

ECOFIN 2022 - Smerovanie k efektívnejšiemu finančnému ekosystému - všetky možnosti financovania

ECOFIN 2022 - Smerovanie k efektívnejšiemu finančnému ekosystému - všetky možnosti financovania

Podpora slovenských firiem a municipalít v oblasti prístupu k financovaniu a mobilizácie kapitálu. Konferencia ponúkne komplexný prehľad ekosystému poskytovateľov zdrojov kapitálu, dostupných podporných schém, predstaví osvedčené postupy EÚ a umožní spoločnostiam jedinečnú interakciu s poskytovateľmi v praxi.

Spíkri predstavia čo najzrozumiteľnejšie produkty, podrobne vysvetlia, čo musia žiadatelia spĺňať, aby získali financovanie. Pomenujeme aktuálnu situáciu na Slovensku, s akými nedostatkami sa zo strany žiadateľov najčastejšie stretávame a čo by mali zlepšiť, povieme si, aké sú očakávania do budúcnosti (aby sa žiadatelia vedeli lepšie pripraviť) .

Výstupom konferencie bude cenná spätná väzba od samotných firiem, jednotlivých firemných združení, poskytovateľov a konkrétne rozšírenie prehľadu o možnostiach financovania dostupných na trhu, cieľom je urýchliť budovanie finančných kapacít konečných prijímateľov -> slovenských firiem v odbore splatných prostriedkov.

modal

Prednášajúci hostia

Program

Téma: Bankové financovanie

 • Možnosti financovania a podpory pre slovenské podniky a municipality
 • Skúsenosti slovenských bánk s výhľadom financovania do budúcnosti
 • Zapojenie a možnosti európskych rozvojových bánk a svetovej banky v podpore rozvoja Slovenska a expanzie firiem na zahraničné trhy

Miestnosť: Konferenčná miestnosť - prízemie

Privítanie

9:00

Jana Maričáková, Peter Falis a Ľubomír Novák (Zobrazit viac) (Zobrazit viac)

Videopozvánky:
 • Privítanie OZ FInancMajstri 
 • Privítanie BTK


Otvorenie 1.

9:08

Ján Oravec (Zobrazit viac)

Videopozvánky:
 • Otvorenie konferencie
 • Prezentovanie opatrení na podporu MSP v prístupe k financiám v SR

CSOB

9:15

Koloman Buzgó (Zobrazit viac)

Videopozvánky:
 • Praktické skúsenosti v úverovaní (alebo ako si klient uľahčí prípravu na stretnutie s bankou)
 • Téma udržateľného financovania v roku 2022

Tatra Banka

9:30

Peter Bilčík (Zobrazit viac)

Videopozvánky:
 • Ako uľahčiť banke rozhodovanie o financovaní
 • Trendy v digitalizácii úverového procesu
 • Koexistencia úverového financovania a rizikového kapitálu

SLSP

9:45

Katarína Gašparovská (Zobrazit viac)

Videopozvánky:
 • Úloha záručných a úverových schém
 • Využitie záručných a úverových programov pri financovaní firiem
 • Výhody a obmedzenia finančných schém

SZRB

10:00

Peter Dávid (Zobrazit viac)

Videopozvánky:
 • možnosti financovania firiem
 • garančné schémy 
 • príležitosti financovania

COFFEE BREAK

10:15

MPRV SR

10:25

Samuel Vlčan (Zobrazit viac)

Videopozvánky:
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

EIB

10:40

Gerd Weller, Európska investičná banka (Zobrazit viac)

Videopozvánky:
 • EIB v skratke: vo svete a na Slovensku
 • Financovanie EIB: výhody a kľúčová vlastnosť
 • Poradenstvo EIB: prehľad

EBRD

10:55

Lukáš Kuzmiak, Európska banka pre obnovu a rozvoj (Zobrazit viac)

Videopozvánky:
 • Produkty a služby EBRD
 • Kritériá financovania EBRD a skúsenosti so slovenskými klientami

IFC

11:10

Jan Van Bilsen, International Finance Corporation (World Bank Group) (Zobrazit viac)

Videopozvánky:

International Finance Corporation (World Bank Group)

 • možnosti financovania v emerging markets (rozvojové thy)
 • podmienky získania financovania z IFC
 • výhody partnerstva a spolupráce s IFC

PANELOVÁ DISKUSIA

11:25

Banky + SIH

Videopozvánky:
 • Čo prinesie rok 2022, aby ste sa ako klienti vedeli čo najlepšie pripraviť
 • Čo sú najčastejšie chyby žiadateľov, ako sa im vyvarovať, ako vylepšiť projekty a žiadosti, tak aby vám banka poskytla čo najviac financovania
 • Bankový sektor + Slovak Investment Hodling
 • Banky su priravené poskytnúť čo najväčší objem financovania, vysvetlíme ľudskou rečou, aké kritéria musíte spĺňať 

OBED

12:00

Miestnosť: PRESS ROOM - prízemie

BRIEFING / TLAČOVKA

12:20

MÉDIÁ + SPÍKRI

Videopozvánky:
 • Nezastupiteľná úloha bánk v rozvoji slovenskej ekonomiky
 • Ako bankový sektor vie podporiť sektor firiem a municipalít v post koronaobdobí
 • Ako banky vedia podporiť realizáciu cieľov a eketívne využitie plánu obnovy
 • Nové trendy / čo môžeme očakávať

Téma: Kapitálový trh a finančné nástroje pri podpore MSP a municipalít

 • Nič transparentnejšie a protikorupčnejšie ako financovanie prostredníctvom kapitálového trhu neexistuje / možnosť uchádzať sa o dôveru trhu a investorov
 • Ako kapitálový trh a finančné nástroje môžu podporiť sektor firiem a municipalít v post korona obdoví a za využitia Plánu obnovy
 • Obrovská ekvity medzera na Slovensku ešte pred krízou COVID-19. Slabo rozvinutý kapitálový trh, chýbajúce znalosti a skúsenosti, slabá infraštruktúra
 • Ktorým najväčším výzvam čelíme / ako sa s nimi vysporiadať / zdieľanie najlepších EU skúseností
 • Prístup ku kapitálu – ako získať financovanie – praktické rady do života
 • Vzdelanie – samotných prijímateľov financovania / sprostredkovateľov / investorov

Miestnosť: Konferenčná miestnosť- prízemie

Otvorenie 2.

12:55

Ľubomír Jančík

Videopozvánky:
 •  Pomoc vlády slovenskej ekonomike počas pandémie
 • Aktuálny makroekonomický vývoj
 • Reformy v oblasti verejných financií

ZMOS

13:05

PhDr. Michal Kaliňák, PhD. (Zobrazit viac)

Videopozvánky:
 • Združenia miest a obcí Slovenska, ústredný riaditeľ kancelárie a hovorca ZMOS
 • Nielen eurofondy alebo plán obnovy, ale aj alternatívne financovanie municipálneho rozvoja, združené investície a PPP v samospráve sú východiskom v rámci verejných investícii

EC

13:15

Zbyněk Čech, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Videopozvánky:
 • Prenos znalostí a zdieľanie skúseností z vývoja kapitálových trhov EU / reformy medzi krajinami, najlepšie postupy EU, odpoveď na Covid-19, záchrané balíky v ostatných krajinách EU v praxi
 • Únia kapitálových trhov - Capital Market Union
 • Plán obnovy

EBRD

13:25

Attila Toth (Zobrazit viac)

Videopozvánky:
 • Akciový trh na Slovensku v porovnaní s benchmarkmi
 • Nedávne globálne výzvy verejných akciových trhov
 • Aké sú hlavné problémy rozvíjajúceho sa trhu, akým je Slovensko
 • Aký je prístup EBRD k zlepšeniu kapitálového trhu

AFISP

13:35

Darina Huttová (Zobrazit viac)

Videopozvánky:
 • Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov
 • Komunálne dlhopisy - možnosti financovania a skúsenosti v praxi
 • Skúsenosti z pôsobenia 30 rokov na kapitálovom trhu na Slovensku - zhrnutie / pomenovanie súčasného stavu / káuz a vývoja historicky / svetlo na konci tunela
 • Protikorupčné opratrenia, profesionalizácia, zefektívnenie fungovania kapitálového trhu
 • Úloha finančných poradcov a sprostredkovateľov

CDCP

13:50

Martin Wiedermann (Zobrazit viac)

Videopozvánky:
 • Centrálna úloha depozitára na kapitálovom trhu
 • Služby depozitára a jeho úloha na kapitálovom trhu
 • Depozitár ako brána na kapitálový trh (alt. Depozitár ako chrbtica kapitálového trhu)

BCPB

14:05

Lukáš Bonko (Zobrazit viac)

Videopozvánky:
 • Úloha a postavenie burzy na Slovensku
 • Výhody a prínosy vstupu na burzu
 • Budúcnosť burzy na Slovensku

NBS

14:20

Peter Tkáč (Zobrazit viac)

Videopozvánky:
 • dlhopis ako nástroj financovania projektov
 • verejná ponuka a prospekt dlhopisu
 • dlhopisu sa netreba báť ale treba mu rozumieť

WBAG

14:35

Christoph Bochan

Videopozvánky:

WBAG - Viedenská Burza

PANELOVÁ DISKUSIA

14:50

Financovanie post-pandemickej obnovy v EÚ prostredníctvom využívania nástrojov kapitálového trhu

Videopozvánky:

Regulované subjekty na kapitálovom trhu + NBS

COFFEE BREAK

15:30

Občerstvenie, káva, koláčiky

AKAT

15:45

Jana Brodani (Zobrazit viac)

Videopozvánky:

AKAT - Asociace pro kapitálový trh České Republiky

 • poinformuje nás o fungovaní českého ekosystému
 • skúsenosti a tvorba Koncepcie rozvoja kapitálového trhu v Čechách

AVANT

16:00

Vladimír Bezděk (Zobrazit viac)

Videopozvánky:
 • Predstavenie investičnej spoločnosti AVANT (152 pod správou), Kč 67mld, 15r skúseností, 14 fondov na burze
 • Trendy v FKI – posun od real estate / development až k private ekvity, ESG aktivity (voda...). Naše distribuce fondů a exkluzivní produkty. 
 • Služby AVANT a slovenští klienti. 
 • Význam investičních fondů pro ekonomiku

CVI

16:15

Radoslav Tausinger (Zobrazit viac)

Videopozvánky:
 • Dlhové fondy v praxi v regióne strednej Európy
 • Debt investor Europe 2018, 2019
 • Čo hľadáme, koho a ako vás môžeme financovať

Genesis Capital

16:30

Tatiana Balkovicova

Videopozvánky:
 • Equity fondy v praxi v regióne Čiech a Slovenska
 • Kto sú a čo ponúkajú fondy Genesis
 • Investičný prístup a kritériá
 • Výhody partnerstva a spolupráce s fondami Genesis

SlovCa

16:45

Ján Kutan (Zobrazit viac)

Videopozvánky:
 • Slovak Venture Capital & Private Equity Association SLOVCA
 • Situácia na Slovensku

PANELOVÁ DISKUSIA

17:00

Fondy

Videopozvánky:
 • Alternatívne zdroje kapitálu - poskytovatelia
 • Praktické rady, chceme vás financovať, čo musíte spĺňať a aké sú najčastejšie nedostatky, ktoré sa dajú prekonať
 • Mýty vs. Realita

Lístky na podujatie

Už vás delí iba posledný krok od eventu. Neváhajte a prihláste sa ešte dnes.

Prihláste sa tu

HĽADÁTE FINANCIE A KAPITÁL?

INKUBÁTOR projektov, spojíme vás s odborníkmi z trhu.

Prihlásiť projekt

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 26 Jun, 2022. Potvrdenie objednávky považujeme za súhlas so storno podmienkami. Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti.

Účastnícky poplatok(Early birds):

 • 150 EUR - fyzická účasť
 • 90 EUR - online účasť

Účastnícky poplatok po 12.Jun, 22:

 • 199 EUR - fyzická účasť
 • 120 EUR - online účasť

Poplatok je potrebné uhradiť pred termínom konania.

Storno podmienky:

 • 25 - 15 dní pred podujatím = 50 % účastníckeho poplatku
 • 14 - 7 dní pred podujatím = 80% účastníckeho poplatku
 • 6 dní - deň podujatia = 100% účastníckeho poplatku
 • Registrácia fyzickej účasti bude prebiehať do naplnenia kapacity, následne bude možná online účasť.
 • V prípade zrušenia na strane organizátora Vám vrátime 100% účastníckeho poplatku. V prípade preloženia alebo posunutia konania podujatia, vám organizátor účastnícky poplatok nevracia.

Do uzavretia prihlášok ostáva

 • 00

  Dni

 • :
 • 00

  Hodiny

 • :
 • 00

  Minúty

 • :
 • 00

  Sekundy

Prihlášky na podujatie sú uzavreté

Pod záštitou

Partneri podujatia

Mediálni partneri podujatia

Copyright @2020 Dlhopis.com | Designed and created with ♥ by CODEUPP